“O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 23-dekabrdagi mamlakat yoshlari bilan uchrashuvi hamda Oliy Majlisga yo‘llagan murojaatnomasini o‘rganish” bo‘yicha kengaytirilgan muloqat.