Korrupsiyaga qarshi kurash

 

O‘zbekiston Respublikasining 03.01.2017 y. O‘RQ-419-son “Korrupsiyaga qarshi
kurashish to‘g‘risida”gi Qonuni (Qonunchilik palatasi tomonidan 24.11.2016
y. qabul qilingan, Senat tomonidan 13.12.2016 y. ma’qullangan)

O‘zbekiston Respublikasining 07.07.2008 y. O‘RQ-158-son “Birlashgan Millatlar
Tashkilotining Korrupsiyaga qarshi konvensiyasiga (Nyu-York, 2003 yil 31 oktabr)
O‘zbekiston Respublikasining qo‘shilishi to‘g‘risida”gi Qonuni (Qonunchilik
palatasi tomonidan 24.06.2008 y. qabul qilingan, Senat tomonidan 27.06.2008 y. ma’qullangan)

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining
29.06.2020 y. PF-6013-son “O‘zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish
tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi
Farmoni

_____________________________________________________________________________

  ●  O‘zbekiston
Respublikasi Prezidentining 27.05.2019 y. PF-5729-son “O‘zbekiston Respublikasida
korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari
to‘g‘risida”gi Farmoni

_____________________________________________________________________________

●  O‘zbekiston Respublikasi
Prezidentining 29.06.2020 y. PQ-4761-son “O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga
qarshi kurashish agentligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi Qarori

2017-2018 yillarga mo‘ljallangan
korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha Davlat dasturi (O‘zR Prezidentining
02.02.2017 y. PQ-2752-son qaroriga
1-ilova)

_____________________________________________________________________________

  ●  O‘zbekiston
Respublikasi Prezidentining 02.02.2017 y. PQ-2752-son “Korrupsiyaga qarshi
kurashish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining qoidalarini amalga
oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori

Korrupsiyaga qarshi kurashish
bo‘yicha respublika idoralararo komissiyasi to‘g‘risidagi Nizom (O‘zR Prezidentining
02.02.2017 y. PQ-2752-son qaroriga 3-ilova)